Cegła pełna

Klasa 15; klasa 7,5

Wymiary::

  • Długość: 250mm,
  • wysokość: 120 mm
  • szerokość: 65 mm

Współczynnik przewodności cieplnej: 0,75 W/m2
wytrzymałość na ściskanie: 150 i 100 kg/cm3

Dokument odniesienia: PN-EN 771-1:2006 „Wymagania dotyczące elem. murowanych.” Część 1: Elementy murowane ceramiczne.