Stropy

Strop Porotherm 50

Ceramiczny dom wymaga ceramicznego stropu. Strop Porotherm jest najnowocześniejszym rozwiązaniem ceramicznego stropu gęsto żebrowego.

Strop Porotherm 50 różni się od stropu Porotherm 62.5 tylko rozstawem osiowym belek. To właśnie dzięki większemu zageszczeniu belek stropowych (elementów nośnych) może on znaleźć zastosowanie wszędzie tam, gdzie wymagane są wyższe wytrzymałości stropów.

Oferowany jest w rozstawie osiowym belek 50 cm przy wysokościach pustaków 15, 19, 23 cm. Razem z 4 cm warstwą nadbetonu wysokości konstrukcyjne stropu wynoszą odpowiednio 19, 23 i 27 cm.

Stropy TERIVA

Strop TERIVA 300 Strop TERIVA 210 Strop TERIVA 235

Strop gęstożebrowy Teriva jest jednym z najpopularniejszych stropów stosowanych w budownictwie mieszkaniowym. Jest lekki oraz łatwy w montażu.

Składa się z belek stropowych z przestrzenną kratownicą oraz pustaków wykonanych z lekkich betonów kruszynowych. Całość po ułożeniu belek i pustaków jest zalewana betonem.

Belka stropowa składa się ze stopki o przekroju 4x12cm w której zatopiona jest przestrzenna kratownica stalowa o przekrojach prętów zgodnych z obliczeniami konstrukcyjnymi stropu. Belki wykonywane są w znormalizowanych długościach od 1,50m do 7,20m w modułach co 30cm. Na życzenie można wykonać belki o długościach innych niż podane powyżej.

Pustaki produkowane są w dwóch rodzajach: żużlobetonowe i keramzytowe.

Dodatkowo na życzenie można wykonać pustaki deklowane, które są układane na początku i końcu belki oraz przy żebrach rozdzielczych.

Parametry techniczne stropów Teriva:

  • rozpiętość stropu 1,50m-7,20m
  • wysokość konstrukcyjna 0,24m
  • grubość nadbetonu 0,03m
  • rozstaw osiowy belek 0,60m
  • zużycie betonu na budowie 0,0465m3/m2 stropu
  • zużycie pustaków 6,70szt./m2 stropu
  • zużycie belek 1,67m/m2 stropu
  • odporność ogniowa stropu z tynkiem cementowo-wapiennym grubości 1,5cm wynosi 1h
  • masa 1m2 stropu 268kg
  • dopuszczalne obciążenie użytkowe 1,50kN