FA 50 HL

Fasada FA 50 wariant HL – przekrój przez słup fasadowy:

Fasada FA 50 wariant HL – przekrój przez poprzeczkę fasadową: